Счетоводна къща България ООД предлага качествени счетоводни услуги в София. Ефективни и оптимални услуги на фирми от София и цяла България, качество, отговарящо на националните и международни стандарти за счетоводни отчети.

При нас ще откриете разнообразни счетоводни услуги, за изготвяне на индивидуална счетоводна политика, абонаментно обслужване, годишно счетоводно обслужване, изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации, консултации по данъчното законодателство и много други свързани с тях услуги.

  1. Абонаментно счетоводно обслужване
  2. Годишно счетоводно обслужване
  3. Трз и Личен състав
  4. Данъчни услуги
  5. Консултации и съвети свързани с прилагане на данъчното законодателство