Определянето на цената на счетоводните услуги е строго индивидуално. Месечната цена се формира основно от спецификата на дейността на фирмата, броя на документите, броя на персонала и други допълнителни фактори.

С цел максималната обоснованост на ценообразуването молим да попълните долната форма.

Или се обадете на телефон: 0888-488-808

Данни за контакт
  1. (въведете e-mail адрес)
Общи данни
Допълнителни услуги
Вие се интересувате от
Обем и брой